Cách chọn đèn sưởi nhà tắm cho trẻ sơ sinh


Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Mùa đông đến, nhiệt độ xuống thấp mà nhà bạn lại có trẻ sơ sinh nên bạn rất lo lắng trong việc tắm hay vệ sinh cho bé. Hãy cùng xem bài viết dưới đây để biết cách chọn đèn sưởi nhà tắm cho trẻ sơ sinh chuẩn an toàn và bền đẹp nhé!

Trẻ sơ sinh có nên dùng đèn sưởi nhà tắm không?

Đây là câu hỏi mà chúng tôi rất hay nhận được từ các mẹ mới dùng đèn sưởi nhà tắm hay đang có nhu cầu mua đèn sưởi nhà tắm. Có thể khẳng định rằng, trẻ sơ sinh nên dùng đèn sưởi nhà tắm để đảm bảo sức khỏe cũng như không bị nhiễm lạnh.
Bạn có thể thấy, trẻ sơ sinh là đối tượng rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết và nhiệt độ đột ngột, khi cứ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột nhiều, thường xuyên lặp đi lặp lại sẽ khiến cho sức đề kháng của cơ thể trẻ bị yếu, dễ bị nhiễm lạnh, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị còi cọc, chậm lớn.
Nhiệt độ thay đổi đột ngột nhiều nhất chính là lúc bạn cởi quần áo của trẻ để tắm và chuẩn bị mặc lại quần áo của trẻ sau khi tắm xong. Do đó, thời điểm này để giữ ấm cho cơ thể trẻ sẽ cần đến sự hỗ trợ của đèn sưởi nhà tắm.

cach-chon-den-suoi-nha-tam-cho-tre-so-sinh

Cách chọn đèn sưởi nhà tắm cho trẻ sơ sinh

Không phải bất kỳ đèn sưởi nhà tắm nào cũng có thể dùng cho trẻ sơ sinh vì da và mắt của trẻ sơ sinh sẽ yếu và nhạy cảm hơn. Do đó, bạn nên chọn loại đèn sưởi nhà tắm chuyên dùng dành cho trẻ sơ sinh.
Hiện nay trên thị trường thiết bị sưởi ấm thì chỉ có duy nhất đèn sưởi nhà tắm Heizen chống chói toàn phần của thương hiệu Hans là sản phẩm chuyên dùng dành cho trẻ sơ sinh. Các chuyên gia tư vấn mua đèn sưởi nhà tắm Hans với sản phẩm chuyên dùng là tốt nhất cho bé yêu nhà bạn đấy.
Trẻ sơ sinh rất bị thu hút với ánh sáng, nên khi bật đèn sưởi nhà tắm chắc chắc bé sẽ nhìn thẳng vào đèn sưởi nhưng nếu bạn sử dụng những thiết bị sưởi ấm thông thường, có ánh sáng chói, trẻ nhìn vào đó thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của trẻ. Do đó, đèn sưởi nhà tắm Heizen chống chói toàn phần sử dụng tia hồng ngoại đã và đang là sản phẩm được các mẹ tin tưởng và sử dụng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người già.
Hơn nữa, đèn sưởi nhà tắm Heizen chống chói toàn phần không chỉ có thể treo tường trong nhà tắm mà bạn còn có thể di chuyển đèn sưởi nhà tắm này ra phòng ngủ nếu bạn muốn tắm có trẻ sơ sinh trong phòng ngủ đấy nhé.
Do được sản xuất dành riêng cho nhà tắm nên các sản phẩm của thương hiệu đèn sưởi nhà tắm Hans rất an toàn trong môi trường ẩm ướt, có khả năng chịu nước, chống chập điện, chập điện và tự ngắt nếu xảy ra sự cố về điện trong gia đình của bạn. 

Nếu bạn vẫn còn những băn khoăn rằng có nên chọn đèn sưởi nhà tắm Hans hay đèn sưởi thương hiệu khác, hãy nhấc điện thoại gọi cho chúng tôi hoặc để lại bình luận dưới bài viết này. Densuoinhatam.com rất hân hạnh mang đến cho bạn những lời tư vấn chân thành. Xem thêm chảo chống dính Tonbo tại đây

cach-chon-den-suoi-nha-tam-cho-tre-so-sinh

Lưu ý khi dùng đèn sưởi nhà tắm với trẻ

  • Nhà tắm là nơi có môi trường ẩm ướt không khô thoáng. Nếu gia đình lắp đèn sưởi trong nhà tắm (loại treo tường) thì phải tuyệt đối an toàn, không để hở dây điện đề phòng điện giật gây nguy hiểm.
  • Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại, mẫu mã của đèn sưởi nhà tắm. Đối với gia đình có trẻ nhỏ, đèn sưởi nhà tắm nên dùng loại treo tường để tránh tầm với của trẻ nhỏ.
  • Khi đưa con vào phòng tắm, các mẹ nên bật đèn sưởi trước 10 phút và biết kiểm soát được nhiệt độ trong phòng, nhiệt độ phù hợp khoảng 28-29 độ C.
  • Chỉ dùng đèn sưởi nhà tắm trong vòng 20-30 phút không dùng quá lâu, khi sử dụng lâu bức xạ nhiệt sẽ ảnh hưởng lại với da làm da bé bị khô.
  • Khi tắm cho trẻ, các mẹ thường đóng kín cửa rồi xả nước nóng. Nước nóng xả ra rất thiếu khí vì thế nhà tắm có lò sưởi nên lắp đặt thêm quạt thông gió.

Trên đây là lời khuyên của chuyên gia về cách chọn đèn sưởi nhà tắm cho bé sơ sinh. Chúc bạn và bé cưng luôn mạnh khỏe!

Tin tức khác

đèn sưởi kohn là mộ dòng đèn sưởi cho nhà tắm braun   là một lựa chọn tốt cho đèn sưởi mùa đông  trong cách lắp đặt đèn sưởi nhà tắm để bán hàng online hiệu quả bạn cần chụp ảnh sản phẩm thật đẹp ví dụ bạn bán cây lau nhà. bạn cần phối cảnh cây lau nhà thật chuẩn