Có nên dùng đèn sưởi nhà tắm âm trần không?


Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Đèn sưởi nhà tắm âm trần là loại đèn sưởi được gắn trực tiếp lên trần nhà trong quá trình thi công nên rất an toàn, chắc chắn mà mang tính thẩm mỹ cao, sang trọng và đẳng cấp, hơn nữa giá đèn sưởi nhà tắm âm trần cũng không quá cao, rất phù hợp với túi tiền của nhiều hộ gia đình Việt Nam. Vậy nên, bạn nên sử dụng đèn sưởi nhà tắm âm trần.

1. Tại sao bạn nên sử dụng đèn sưởi nhà tắm âm trần?

Những sản phẩm đèn sưởi nhà tắm âm trần của những thương hiệu đèn sưởi nhà tắm nổi tiếng hiện nay như Hans, Heizen, đèn sưởi nhà tắm Kottmann,.. đều sử dụng công nghệ sưởi ấm bằng tia hồng ngoại cho tất cả các dòng sản phẩm đèn sưởi nhà tắm của mình, nên rất an toàn và tốt cho người sử dụng, tia hồng ngoại không làm khô da mà ngược lại nó có tác dụng làm đẹp và chữa bệnh rất tốt.

Đèn sưởi ốp âm trần được lắp đặt chắc chắn vào trần nhà trong quá trình thi công nên rất an toàn và đảm bảo, có độ chắc chắn cao, hạn chế tối thiểu các rủi ro như rơi vỡ đèn gây tai nạn cho người sử dụng. Hơn nữa, với thiết kế gắn âm trần, đèn sưởi nhà tắm đóng vai trò như một chiếc đèn trang trí rất tinh tế, nhẹ nhàng mà vô cùng sang trọng và hiện đại mà lại rất tiết kiệm diện tích không gian phòng tắm.

Với những loại đèn sưởi nhà tắm gắn tường, khi tắm bạn thường không được thoải mái cho lắm vì sợ nước có thể bắn vào đèn gây chập cháy, hay vô tình nhìn vào đèn khiến bạn bị chói mắt, còn đối với đèn sưởi nhà tắm âm trần, đèn đã được gắn cố định trên trần nhà nên bạn có thể thoải mái tắm mà không lo nước bị bắn vào đèn, hơn nữa các loại đèn sưởi nhà tắm âm trần phổ biến trên thị trường hiện nay như đèn sưởi nhà tắm âm trần Hans, đèn sưởi nhà tắm âm trần Kottmann… tất cả đều được trang bị công nghệ chống nước, chống chập cháy điện rất tốt nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Bạn đang phân vân với độ cao của trần nhà thì đèn sưởi nhà tắm có khả năng cung cấp đủ nhiệt độ ấm cho bạn khi tắm không đúng không? Đèn sưởi hồng ngoại có khả năng bức xạ rất lớn, với những sản phẩm đèn sưởi nhà tắm mới nhất hiện nay, bạn chỉ cần bật đèn sưởi nhà tắm trong vòng 2 -3 giây, với công nghệ làm ấm nhanh, ngay lập tức phòng tắm của bạn có thể đạt tới nhiệt độ 30 độ C, nhiệt độ được toả đều khắp phòng nên rất an toàn cho da và sức khoẻ của bạn. Và bạn có thể tuỳ thuộc và không gian diện tích phòng tắm của mình để có cách chọn mua đèn sưởi nhà tắm hợp lý nhất.

Đèn sưởi nhà tắm âm trần được gắn trực tiếp vào trần nhà nên, bạn có thể lắp đặt đèn sưởi nhà tắm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm khi đang thi công công trình mà không cần đợi đến mùa đông. Hơn nữa, với những loại đèn sưởi nhà tắm ốp trần đa chức năng, bạn có thể sử dụng chúng quanh năm với các chức năng như sưởi ấm vào mùa đông, thông gió và mùa hè và thắp sáng mỗi khi sử dụng nhà tắm thay cho những loại thiết bị thắp sáng khác.

Để tiết kiệm tiền đầu tư, tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng bạn nên mua đèn sưởi nhà tắm thích hợp với không gian phòng tắm của mình.

2. Đèn sưởi nhà tắm âm trần có đắt không?

So với những loại đèn sưởi nhà tắm gắn tường thông thường, về mặt bằng chung, đèn sưởi nhà tắm âm trần thường đắt hơn đôi chút, và giá đèn sưởi nhà tắm âm trần trên thị trường hiện nay thường giao động từ khoảng 1.000.000 đến 2.000.000 vnđ, tuỳ từng dòng sản phẩm, thương hiệu sản phẩm và đại lý đèn sưởi nhà tắm khác nhau sẽ có mức giá có thể chênh nhau khoảng từ 100 đến 200 nghìn vnđ.

Tuy nhiên, do tâm lý chung của người Việt Nam là luôn thích những gì “ngon, bổ, rẻ”, nên có không ít những sản phẩm đèn sưởi nhà tắm giá rẻ là hàng giả hàng nhái, có mẫu mã đa dạng, kiểu dáng đẹp như những thương hiệu nổi tiếng mà giá cả lại rẻ gấp 2, gấp 3 lần so với những sản phẩm chính hãng và đương nhiên chất lượng của những sản phẩm này rất kém và không an toàn cho người sử dụng, dễ gây bỏng da, chập cháy, cháy nổ, rơi vỡ, dễ hỏng hóc…

Vì vậy, để mua được những sản phẩm đèn sưởi nhà tắm chính hãng, chất lượng, bạn nên tìm mua tại những địa chỉ mua đèn sưởi nhà tắm là các đại lý, cửa hàng, siêu thị điện máy uy tín lâu năm và hãy nhớ xác minh rõ thương hiệu, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm mình chọn mua để mua được những chiếc đèn sưởi nhà tắm chính hãng tốt nhất, để bảo vệ sự an toàn của bạn và những người thân yêu và có thể phát huy hết những tác dụng của đèn, xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Ngoài ra để có những sản phẩm gia dụng tốt nhất, bạn có thể tham khảo tại” báo giá ấm siêu tốc Philips” để có thể hưởng nhiều ưu đãi tại kho hàng gia dụng. 

Hy vọng, qua những thông tin trên bạn đã phần nào giải đáp được câu hỏi có nên dùng đèn sưởi nhà tắm âm trần không? Nếu bạn cần tư vấn thêm hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Tin tức khác

đèn sưởi kohn là mộ dòng đèn sưởi cho nhà tắm braun   là một lựa chọn tốt cho đèn sưởi mùa đông  trong cách lắp đặt đèn sưởi nhà tắm để bán hàng online hiệu quả bạn cần chụp ảnh sản phẩm thật đẹp ví dụ bạn bán cây lau nhà. bạn cần phối cảnh cây lau nhà thật chuẩn