Kinh nghiệm sử dụng đèn sưởi nhà tắm đúng cách nhất


Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/x101zx/public_html/densuoihanoi.com/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 478

Đèn sưởi nhà tắmthiết bị sưởi ấm mùa đông khá hữu ích bởi nó có khả năng tỏa nhiệt tốt, giúp người dùng trong quá trình tắm không bị lạnh. Cũng giống như với bất kỳ thiết bị điện nào khác thì việc sử dụng đèn sưởi nhà tắm sao cho an toàn và tiết kiệm điện năng là điều được hầu hết người tiêu dùng quan tâm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những kinh nghiệm sử dụng đèn sưởi nhà tắm an toàn, đúng cách nhất.

Hướng dẫn sử dụng đèn sưởi nhà tắm an toàn

Vì là thiết bị dùng điện được lắp đặt trong nhà tắm và có công suất hoạt động không hề nhỏ nên trong quá trình dùng, bạn cần lưu ý tuân theo những chỉ dẫn sau đây:

– Không bật đèn quá lâu: thời gian sử dụng đèn sưởi nhà tắm hợp lý là không quá 20 phút. Nếu bạn để đèn hoạt động liên tục trong khoảng thời gian quá lâu sẽ vừa có thể gây khô da, lại làm giảm tuổi thọ bóng đèn nhanh hơn và sẽ phải thay bóng đèn mới, nhất là đối với các loại đèn sưởi nhà tắm hồng ngoại.

– Không xối nước trực tiếp vào đèn sưởi: trong quá trình tắm, bạn nên tránh không đứng quá gần nơi lắp đèn sưởi và cũng không nên phun nước trực tiếp vào đèn lúc đang hoạt động. Hành động này vừa làm giảm nhiệt độ tỏa ra ngay lúc đó lại vừa dễ gây hỏng bóng đèn. Để đảm bảo an toàn tốt nhất bạn nên đầu tư thêm chút tài chính và sử dụng đèn sưởi nhà tắm âm trần, bởi đèn sưởi nhà tắm âm trần được gắn trực tiếp lên trần nhà, khó có khả năng bị nước bắn trực tiếp lên đèn mà đèn lại có khả năng chống nước, chống chập cháy cao nên rất an toàn.

– Không để trẻ tiếp xúc với đèn sưởi: nếu trong gia đình có trẻ nhỏ thì bạn chú ý cảnh báo trẻ những nguy hiểm có thể xảy ra như: bị điện giật, rơi vỡ vào đầu,… để trẻ không nghịch đèn gây hỏng hóc và gây mất an toàn tới sức khỏe của trẻ. Tốt nhất là trong quá trình lắp đặt, bạn nên lưu ý nhắc thợ lắp đặt đèn sưởi nhà tắm theo đúng khuyến cáo là cách mặt sàn nhà tắm ít nhất 1,8 mét.

– Kiểm tra dây dẫn thường xuyên: sau một thời gian dùng thì dây dẫn điện cũng như phích cắm của đèn sưởi nhà tắm dễ bị mòn vỡ, để lộ ra lớp kim loại dẫn điện rất nguy hiểm. Thậm chí nếu dây còn mới thì vẫn có khả năng chúng bị gián nhấm hỏng. Do vậy, bạn cần kiểm tra định kỳ dây dẫn điện cũng như phích cắm của chiếc đèn sưởi nhà mình và nếu phát hiện ra hỏng hóc thì cần sửa chữa, thay mới ngay.

Hướng dẫn sử dụng đèn sưởi nhà tắm đúng cách sao cho tiết kiệm điện

Đèn sưởi nhà tắm sẽ không tiêu tốn quá nhiều điện năng nếu các thành viên trong gia đình biết sử dụng chúng một cách hợp lý. 

– Không bật đèn quá lâu mới tắm: đối với đèn sưởi nhà tắm hồng ngoại thì bạn chỉ cần bật đèn trước khi tắm khoảng nửa phút vì loại đèn này có khả năng làm nóng khá nhanh chóng. Đối với đèn sưởi nhà tắm dùng bóng sợi đốt thông thường thì bạn cũng bật trước lúc tắm từ 5-7 phút là được, còn đối với các sản phẩm đèn sưởi cao cấp như đèn sưởi nhà tắm Braun, với công nghệ bức xạ tia hồng ngoại, bạn chỉ cần bật đèn và không khí trong phòng sẽ đạt mức 30 độ C chỉ trong vòng 3 giây. Ngoài việc lựa chọn các có thể tham khảo : “những tiêu chí mua bếp nướng điện không khói” để sở hữu ngay cho gia đình mình những sản phẩm tốt nhất, an toàn và tiết kiệm nhất.

– Không dùng đèn sưởi trong thời gian quá lâu: để không lãng phí điện thì đối với người khỏe mạnh bình thường chỉ cần sưởi ấm bằng đèn sưởi nhà tắm trước và sau khi tắm. Còn trong quá trình tắm thì điều này không cần thiết do hơi nóng từ nước đã đủ để sưởi ấm cho bạn rồi.

– Vệ sinh đèn sưởi định kỳ: ít nhất 2 tháng/lần, bạn cần lau chùi đèn sưởi nhà tắm cho sạch bụi để nó đạt được hiệu quả sưởi ấm tối đa. Nếu để bụi bẩn bám vào sẽ vừa dễ làm hỏng đèn lại làm giảm khả năng tỏa nhiệt đi.

Bạn có thể tham khảo thêm chọn mua đèn sưởi nhà tắm thích hợp tại (http://densuoihanoi.com/thiet-bi-suoi-am/cach-chon-mua-den-suoi-nha-tam-thich-hop-cho-gia-dinh-ban.html)

Mong rằng, với những chỉ dẫn trên đây thì các bạn hãy áp dụng sớm để có thể sử dụng đèn sưởi nhà tắm tiết kiệm, hiệu quả nhất để tận dụng được hết công dụng của chúng.

Nem chua trên Google:

  • dùng đèn sưởi đúng cách

Tin tức khác

đèn sưởi kohn là mộ dòng đèn sưởi cho nhà tắm braun   là một lựa chọn tốt cho đèn sưởi mùa đông  trong cách lắp đặt đèn sưởi nhà tắm để bán hàng online hiệu quả bạn cần chụp ảnh sản phẩm thật đẹp ví dụ bạn bán cây lau nhà. bạn cần phối cảnh cây lau nhà thật chuẩn